ster-paarsInschrijfformulier seizoen 2020

Voorwaarden

De inschrijving wordt aangegaan voor één of twee periodes. Het cursusjaar loopt, afhankelijk van het moment van inschrijving,  parallel met een kalenderjaar of parallel met het schooljaar van de regio Zuid, dat start in augustus van enig jaar en eindigt in juni of juli daaropvolgend. Een volledig cursusjaar (twee periodes) omvat 33 lessen van 60 minuten plus enkele events. De periode september-december omvat 15 lessen.  De periode januari-juni omvat 18 lessen. Bij voldoende inschrijvingen starten we tussentijds nieuwe groepen. Voor groepen of leerlingen die gedurende een periode instromen zal het cursusgeld en het aantal lessen worden aangepast.

Na inschrijving dient het verschuldigde lesgeld voor de aangegeven datum te zijn betaald op onze bankrekening. Bij inschrijving voor één periode betaling in 1 termijn, bij inschrijving voor twee periodes is betaling in twee termijnen mogelijk, te voldoen voor aanvang van elke periode. Bij tussentijdse stopzetting is er geen mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld. Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat u na inschrijving betalingsplichtig blijft. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of verrekend. Bij ziekte van de docent zal de les worden vervangen door een andere docent of worden ingehaald.
Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaat kosten, zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door de Vocal School Nancy Deusings gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de leerling te bewerkstelligen, komen ten laste van de leerling.
Leerlingen vanaf 21 jaar zijn BTW-plichtig (21%).

Tijdens concerten, workshops en andere (openbare) activiteiten kan er gefotografeerd worden en/of video-opnames worden gemaakt door mij ingehuurde fotografen en/of professionele pers. Deze beelddragers worden soms gebruikt voor publicaties in (lokale) media, brochures, posters, advertenties, social media en onze website. Ik geef hier expliciet toestemming voor en heb te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan per email naar zingen@vocalschool.nl

* verplicht veld